Medierådgivning & Strategi

Kampagnestyring

Medieplanen er midlet, der får din kampagne til at lykkes.

Når en kampagne skal gennemføres med et godt resultat, kræver det styring både i den indledende fase, hvor kampagnen planlægges, og især i den praktiske gennemførelse.

En medieplan er et vigtigt værktøj, der gør det lettere at holde en kampagne på rette kurs fra start til mål. Medieplanen skal være overskuelig og let at bruge, så du aldrig er i tvivl om, hvad der er næste skridt.

Medieplanen fungerer samtidig som base for et materialeark, der er en liste over materialedeadlines og materialekrav.  

Når vi styrer din kampagne, så klarer vi det hele. Lige fra kontakten til det enkelte medie til prisforhandlinger og afsendelse af annoncemateriale. Du kan altså koncentrere dig om at lave det, du er bedst til, mens vi styrer din reklamekampagne sikkert i land.