Medierådgivning & Strategi

Medieplanlægning

En medieplan udgør rammen om det kreative arbejde, der er lagt i udformningen af annoncerne.

Medieplanen skaber struktur og overblik og giver et klart billede af, hvilke annoncer, der skal indrykkes i hvilke medier, hvor store de skal være, hvor de skal placeres og hvornår de skal publiceres. Samtidig giver den et overblik over, hvad hvert medie skal byde ind med – det kan eksempelvis være oplysninger om læsertal og målgruppe.

Udarbejdelsen af medieplanen foregår i tæt samarbejde med dig, og vi holder os naturligvis altid indenfor det på forhånd aftale markedsføringsbudget. Planen må dog aldrig blive statisk. Der skal være mulighed for løbende at tilpasse kampagnen, så nye medier tilføjes eller perioderne ændres. Det sikrer en dynamisk proces, der passes ind efter de faktiske omstændigheder.

Medieplanens tidshorisont varierer fra virksomhed. Den kan for eksempel sække over et årsbudget eller den kan tilrettelægges for en specifik kampagne, der løber over kortere eller længere tid.

Hvis du har brug for overblik og styring af din markedsføring, så kontakt os for en snak om, hvordan din medieplan skal se ud.