Bliv stærkere i den digitale manege

Styrk dine KPI’er og gør din digitale performance stærkere

For at kunne skabe en succesfuld digital forretningsstrategi, er det nødvendigt at fokusere på at styrke KPI’er og digital performance. Den digitale verden er under konstant udvikling, og derfor skal virksomheder hele tiden sørge for at optimere sin markedsføring ud fra de nyeste tendenser.

Adhost Framework
Adhost Framework er den model, vi anvender, når vi hjælper virksomheder med digital forretningsudvikling. Modellen er opdelt i områderne trafik, udbytte og loyalitet. Formålet er at give virksomheder en mere struktureret tilgang til brugen af de digitale kanaler og platforme.

Adhost Framework tiltrækker flere besøgende, konverterer dem til betalende kunder, og får dem til at vende tilbage igen og igen.

Adhost er din professionelle sparringspartner inden for digital forretningsudvikling. Med fokus på dit fulde digitale potentiale udvikler vi en strategi, der sikrer din virksomhed målbare resultater.

Du får hjælp til
• At få et klart overblik over din online forretningsperformance
• At nå dine forretningsmæssige salgsmål
• At klargøre, hvilken handling der kan udvikle din virksomhed
• At give dig brugbar viden om digital forretningsudvikling

1 Trafik

Trafik

Det er vigtigt, at et website tiltrækker potentielle kunder. Det hjælper ikke at have et flot og brugervenligt website, hvis det ikke genererer salg.

Hos Adhost er vi specialister i online performance. Vi samarbejder med virksomheder om at udvikle sunde forretningsstrategier, der tiltrækker de rette målgrupper gennem de mest profitable kanaler og indsatsområder.

Læs mere
2 Udbytte

Udbytte

Det er mindst lige så vigtigt, at besøgende på et website interagerer, som det er at skaffe trafik. Selv de bedste placeringer på Google er spildt, hvis de besøgende ikke foretager den handling, der er tiltænkt.

Hos Adhost hjælper vi virksomheder med at skabe overblik og optimere websites gennem kvalificerede og målbare metoder.

Læs mere
3 Loyalitet

Loyalitet

I online verdenen er der ingen undskyldning for at glemme de nuværende kunder til fordel for at erhverve nye. Det er seks gange dyrere at skaffe en ny kunde, end det er at sælge til en eksisterende.

Hos Adhost hjælper vi virksomheder med at omdanne faste kunder til ambassadører ved at målrette budskaber gennem effektive salgsinstrumenter.

Læs mere

1 Trafik

En effektiv online marketing indsats skaber mere trafik og øget salg. Ofte har markedsføring på nettet en langt bedre ROI (Return on Investment) end konventionel marketing, da det er muligt at overvåge kampagners effekt og optimere dem løbende. Derfor handler det om at anvende den rette kombination af redskaber, så både målgruppen og søgemaskinerne stilles tilfredse.

Værdi

Et er at opbygge et flot og funktionelt website. Noget andet er at sikre, at målgruppen rent faktisk besøger det og engageres til at interagere. Jo mere trafik et website får, desto større værdi har det for virksomheden.

Med en stærk digital strategi, de rette redskaber og klare KPI’er kan virksomheder forvandle besøgende til kunder og opnå digital succes.

Annonceringsformer der øger online synlighed
Google AdWords er en væsentlig del af online marketing. AdWords annoncering er målrettet markedsføring til nuværende og potentielle kunder. En stor fordel ved denne annonceringsform er, at der ikke betales for dyre placeringer men per klik (Pay Per Click – PPC).


For at skabe yderligere kontrol over AdWords-annoncering er Google Shopping (PLA) en oplagt metode. Denne annonceringsform skaber større opmærksomhed og sætter fokus på specifikke produkter.

62%

Tiltræk relevant trafik
Google er blevet en stor del af forbrugernes købsadfærd, både når det gælder online – og offline køb. Hele 62% af alle online køb sker via Google, mens 63% af alle offline køb undersøges på Google først.

Organisk søgemaskineoptimering (SEO) målrettes til potentielle købere for at øge salget og skabe mere trafik. Det kræver både indsigt og erfaring at udarbejde en stærk SEO strategi, der kan øge salget og tiltrække relevant trafik.

Marketing

Skræddersyet annoncering
Affiliate marketing har til formål at sende potentielle kunder ind på en virksomheds website. Det er en annonceringsform, der omhandler e-mail marketing, leadgenerering og display annoncering.

En anden metode til at få mere trafik til et website er ved at fokusere på remarketing. Her er formålet at nå ud til brugere, der tidligere har besøgt ens website. Annoncerne skræddersyes derfor ud fra de produkter/services, som brugerne tidligere har besøgt.


Læs mere

2 Udbytte

For at få succesfuld digital tilstedeværelse er det vigtigt, at den tekniske platform er solidt støbt. De rette strategier for søgemaskineoptimering og Google AdWords samt et flot digitalt design er i princippet spildt, hvis de besøgende på et website ikke foretager et køb eller skaber interaktion. Derfor er det mindst lige så vigtigt at have fokus på konverteringsoptimering og gennemtænkte CMS løsninger, som det er at skabe trafik på et website.

Digital_succes_elementer_Green2
Brug alle data for at nå hele vejen rundt
For at skabe maksimalt udbytte på investering er det vigtigt at arbejde med en 360 graders tilgang, som sikrer, at alt data bliver brugt optimalt. Google Analytics er et godt analyseredskab, til at generere detaljeret statistik om brugeradfærd på et website.

For mange virksomheder kan det være svært at holde

styr på de datakilder, som skal håndteres i dagligdagen. Derfor er det en god idé at bruge et dashboard system, som samler vigtige KPI’er i et view, der er tilpasset virksomheden eller blot en enkel afdeling.

Digital_succes_elementer_Green3
Tag pulsen på virksomhedens performance
For at vurdere et websites eller en annonces performance er det en fordel at split teste eller bruge call tracking. Ved split test fordeles trafikken ligeligt mellem to eller flere forskellige sider. Formålet er at skabe et sammenligneligt grundlag, så hvert side kan vurderes på performance. Call tracking bruges til at spore og dokumentere opkald, så det bliver tydeligt, hvilke kanaler der konverterer, og hvilke der ikke gør. Med call tracking bliver det nemmere at tilpasse markedsføring i forhold til brugernes adfærd og derved styrke marketing ROI.

Små justeringer øger salget
De fleste virksomheder bliver med tiden blinde for sit eget website. Derfor er det en stor fordel at få et eksternt bureau til at gennemgå anvendeligheden af websitet. Usability tests bruges til at lave grundige analyser af data på websites for at kunne vurdere anvendeligheden. Analyserne munder ud i en rapport med konkrete tiltag, som virksomheder efterfølgende kan korregere efter.

Digital_succes_elementer_Green4
Juster landing pages løbende
En landing page er den første side, som den besøgende rammer på et website. Det er den absolut vigtigste side, og derfor skal den optimeres løbende med fokus på søgemaskineoptimering. En landing page skal få brugeren til at købe eller interagere på websitet.


Læs mere

3 Loyalitet

6x

I online verdenen er det seks gange dyrere at skaffe en ny kunde, end det er at sælge til en eksisterende. Derfor er det mindst lige så vigtigt at have fokus på at pleje loyale kunder, som det er at erobre nye kunder og markedsandele. Når loyale kunder plejes tilstrækkeligt omdannes de automatisk til ambassadører for virksomheden. Derfor er loyalitet et meget vigtigt element i dagligdagen hos os.

Kunden

Tættere på kunden end nogensinde
Traditionelt har det været ressourcekrævende at etablere en effektiv kundeloyalitetsstrategi og opretholde en kontinuerlig dialog med kunderne. I dag findes der langt mere omkostningsbesparende eller gratis platforme og kanaler for markedsføring.
E-mail marketing, nyhedsbreve og CRM systemer er enormt effektive salgsinstrumenter, der kan hjælpe med at føre kundeloyalitetsstrategier ud i livet og skabe mersalg gennem eksisterende kunder.
I den digitale verden er virksomheder tættere på kunden end nogensinde før.

Automation

Skab fokus på indsatser, der skaber resultater
De fleste virksomheder vurderer salg som en investering, mens marketing er en udgift. Sådan behøver det ikke at være. Marketing Automation er et værktøj, der hjælper virksomheder med at komme af med en række tidskrævende arbejdsopgaver i deres lead management proces. Med en Marketing Automation får marketingsafdelingen et værktøj, der gør det muligt at argumentere for hvilke marketingbudgetter, der skaber værdi.


Læs mere